GIỎ SIÊU THỊ DUY TÂN NO.724

55,000 

No.724

Kích thước 45 x 28 x 25 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: đóng kiện 10 cái đủ màu: Dương, Hồng, Lá, Đỏ, Vàng

GIỎ SIÊU THỊ DUY TÂN NO.724

55,000