Ghế nhựa ngã lưng Qui Phúc

215,000 

Chất liệu: 100% nhựa chính phẩm

Kích thước: 785 x 625 x 880 – 355 mm

Khối lượng:
+ Ghế Hawaii mây: 3.28Kg
+ Ghế Hawaii nan: 3.20Kg

Màu sắc: Nhiều màu

Kiểu lưng ghế: Lưng mây/Lưng nan

Ghế nhựa ngã lưng Qui Phúc

215,000