GHẾ LINE 2 DUY TÂN

285,000 

No. 739

Kích thước 49 x 55,4 x 83 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Lá, Vàng, Xám, Trắng, Đỏ, Dương

GHẾ LINE 2 DUY TÂN

285,000