GHẾ DỰA LỚN MÀU TRẮNG GD01

105,000 

Kích thước 43 x 51.5 x 83 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Trắng sữa

 

GHẾ DỰA LỚN MÀU TRẮNG GD01

105,000