GHẾ DỰA LỚN ĐẠI ĐỒNG TIẾN F.162

145,000 

No.F162

Kích thước: 440 x 530 x 882 x 450 mm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: xanh, đỏ

GHẾ DỰA LỚN ĐẠI ĐỒNG TIẾN F.162

145,000