GHẾ DỰA LỚN 4 SỌC DUY TÂN NO.400

125,000 

No.699

Kích thước 43 x 51.5 x 83 cm

Qui cách 10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Vàng đồng, trắng

GHẾ DỰA LỚN 4 SỌC DUY TÂN NO.400

125,000