GHẾ DỰA NHỎ 7 SỌC DUY TÂN 1129

105,000 

No.1129

Qui cách: 10 cái/1 kiện

Kích thước 36,7 x 44 x 64,4 cm

Nhà sản xuất: Nhựa Duy Tân

 

GHẾ DỰA NHỎ 7 SỌC DUY TÂN 1129

105,000