GHẾ CAO MÀU VÀNG ĐỒNG

55,000 

Kích thước: 335 x 335 x 450 mm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Vàng đồng, đỏ, dương, lá

GHẾ CAO MÀU VÀNG ĐỒNG

55,000