GHẾ CAO LƯỚI

57,000 

No. F175

Kích thước  355 x 355 x 450 mm

Nguyên liệu PP

Màu sắc  Đỏ, Dương, Đô.

GHẾ CAO LƯỚI

57,000