GHẾ CAO KHÔNG LỖ CHỐNG TRƯỢT DUY TÂN 1331

60,000 

No. 1331

Kích thước 35,3 x 35,3 x 45,1 cm

Qui cách  25 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Đô, Dương

GHẾ CAO KHÔNG LỖ CHỐNG TRƯỢT DUY TÂN 1331

60,000