GHẾ CAO ĐẠI KHÔNG LỖ – NHỰA DUY TÂN

60,000 

No.278

Kích thước 36 x 36 x 45 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Đô, Đồng

GHẾ CAO ĐẠI KHÔNG LỖ – NHỰA DUY TÂN

60,000