GHẾ CAO ĐẠI BÔNG 467 DUY TÂN

75,000 

No.467

Kích thước 40.8 x 40.8 x 45 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Đô

Nhà sản xuất: Nhựa Duy Tân

GHẾ CAO ĐẠI BÔNG 467 DUY TÂN

75,000