GHẾ BÀNH THẤP DUY TÂN

100,000 

No.402

Kích thước 46 x 49 x 69 cm

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Đỏ, Dương

GHẾ BÀNH THẤP DUY TÂN

100,000