GHẾ BÀNH LƯỚI

98,000 

F161

Kích thước: 495 x 455 x 680 x 345 mm

Nguyên liệu PP

Màu sắc  Đỏ, Dương

GHẾ BÀNH LƯỚI

98,000