DĨA CẠN VÂN ĐÁ (DC- DA)

Giá: Theo Mã số SP

Mã SP: DC-DA 66,77,88,99

Kích thước : 

DC06-DA: Ø 15.3 x 1.8 cm – 12,600đ

DC07-DA: Ø 17.5 x 1.5 cm- 16,800đ

DC08-DA: Ø 20.4 x 1.7 cm-22,800đ

DC09-DA: Ø 22.5 x 2.5 cm-27,600đ

DC10-DA: Ø 25.2 x 2.7 cm- 37,200đ

Danh mục:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.