CA (TÁCH) 2 MÀU LỚN

Mã sản phẩm: 141214

Kích thước 13,2×9,4×7,8cm

Qui cách 50 Cái/ Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc: Nhiều màu