CA NHỰA TRÒN 1.4 LÍT

Mã sản phẩm: 170517

Kích thước (mm): 15,3×11,3×17,6cm

Nguyên liệu: Nhựa PP

Màu sắc: thân trắng nắp màu