BỘ TÔ XOẮN VÂN ĐÁ(TO-X)

Mã SP: TO-X16, TO-X17,TO-X18

Kích thước :

TO X16: Ø 14.1 x 6.5 cm- 18,000đ

TO X17: Ø 16.3 x 7.3 cm- 21,000đ

TO X18: Ø 20.3 x 7.7 cm – 34,000đ

Danh mục: