BỘ DĨA CHỮ NHẬT VÂN ĐÁ (DCN-DA)

Mã SP: DCN-DA

Kích thước : 

DCN 56: 17.8 x 11.6 x 3.3 cm- 23,500đ

DCN 57: 21.0 x 13.5 x 3.4 cm- 31,500đ

DCN 58: 24.5 x 15.9 x 3.7 cm – 43,500đ

Nguyên liệu: 100% Melamin

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.