BỘ DĨA CẠN GÂN VÂN ĐÁ (DCG-DA)

Mã SP: DCG-DA

Kích thước : 

DCG 06: Ø 15.0 x 1.4 cm- 15,400đ

DCG 07: Ø 17.5 x 1.5 cm-17,600đ

DCG 08: Ø 20.4 x 1.7 cm-23,500đ

Nguyên liệu: 100% Melamin

Xuất xứ: Việt Nam