Bình đá tròn matsu Duy Tân 12 lít

290,000 

Giá: 290.000 đ

No.228

Kích thước  27.5 x 27.5 x 37.5 cm

Nguyên liệu: HDPE , PU giữ lạnh
Màu sắc: đỏ, dương, hồng, lá
Bình đá tròn matsu Duy Tân 12 lít

290,000