BÌNH ĐÁ TRÒN CÓ VÒI 12 LÍT TÝ LIÊN

175,000 

Kích thước (cm): D26 x 38.5
No.836
Nguyên liệu:  HDPE , PU giữ lạnh
Màu sắc: xanh đậm, đỏ
BÌNH ĐÁ TRÒN CÓ VÒI 12 LÍT TÝ LIÊN

175,000