Bình đá tròn 14 lít Duy Tân

No.112

Kích thước: 32 x 30 x 39 cm

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Đô, Lá, Hồng