BÀN TRÒN WIN 1M2 QUI PHÚC

840,000 

Kích thước:  ĐK 1200 x H750  (mm)

Nguyên liệu: inox 201

BÀN TRÒN WIN 1M2 QUI PHÚC

840,000