Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương mở lối xuống biển cho dân

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai phương án mở lối xuống biển và thu hồi các khu vực lấn chiếm theo quy định.